Pam Dewis astudio yn y Gymraeg?

Wedi cwblhau holl fy addysg hyd at hyn trwy gyfrwng y Gymraeg, roedd y dewis i astudio rhan o fy nghwrs Dylunio Cynnyrch trwy’r Gymraeg yn y brifysgol yn un eithaf hawdd. Wedi gwneud dylunio fel Lefel A, mae gwell gen I, ac rydw i’n teimlo’n fwy cyfforddus yn trafod y pwnc ac egluro fy ngwaith trwy gyfrwng y Gymraeg. Ynghyd a hyn, mae hi’n gyfle da i gadw fy Nghymraeg yn fyw, i agor mwy o ddrysau yn gymdeithasol yn ogystal â darparu cyfleoedd ychwanegol megis tiwtorialau a gweithdai ychwanegol yn y Gymraeg.

Yn yr adran yma o fy blog, fyddwn i’n cadw cofnod o’r hyn yr ydw i’n gwneud a chyflawni fel rhan o’r ddarpariaeth Cymraeg, ynghyd a unrhyw gyfleoedd eraill sy’n codi fel canlyniad.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s