Adlewyrchiadur

Gan adlewyrchu yn nol ar y tair wythnos gyntaf o astudio cytser, mae rhaid i mi ddweud fy mod i’n falch iawn gyda’r pwnc hyd at hyn. Wedi astudio cynaladwyedd fel rhan o fy nghwrs lefel A daearyddiaeth, roedd gen i ddiddordeb am ddysgu mwy am y pwnc llosg yma ond, yn bell, sut yn union mae’r pwnc cynaladwyedd yn effeithio a chysylltu â fy nghwrs i a fy ngradd dylunio cynnyrch. Mae wedi bod sawl uchel bwynt hyd at hyn. Rydw I’n hoff iawn o’r ffordd o ddysgu mae Huw yn darparu gan gynnwys cymysg o weithgareddau ffurfiol ac anffurfiol fel unigolyn ac fel rhan o grŵp. Mae’r sesiynau yn rhyngweithiol iawn gan annog myfyrwyr i fynegi barn ynghyd ag cytuno neu anghytuno a chwestiynu barnau eraill yn y grŵp ynghyd ar diwtor. Wrth i’r wythnosau pasio heibio, mae fy niddordeb a hoffter yn y pwnc yn cadw tyfu ac ehangu. Rydw I’n dechrau deall sut mae’r pwnc yn berthnasol i fy nghwrs a sut allwn weithredu’r pwnc yn fy ngwaith fel dyluniwr. Rydw i’n hoff iawn o’r ffaith ein bod ni’n cael ein cymysgu gyda phobl o gyrsiau eraill gan ei fod yn rhoi cyfle i mi gymysgu gyda phobl newydd a dysgu am ei ymarferion nhw er mwyn cymryd hyn ymlaen i fy ymarfer i.

Mae’n gallu bod yn her ambell waith yn ystod gwaith grŵp pan mae rhai aelodau yn cyfrannu at waith a thrafodaethau yn fwy nag eraill. Rydw I wedi mynychu dau o’r sesiynau ‘key notes’ hyd at hyn ac mae rhaid i mi ddweud, nid ydw i’n hoff ohonyn nhw. Maen nhw’n eithaf diflas ac rydw i’n gweld hin anodd deall beth yw’r pwynt ynddynt. Fyddai’n ddefnyddiol os yw’r cyflwyniadau PowerPoint ar Moodle yn syth ar ôl y sesiwn er mwyn adolygu ac ysgrifennu nodiadau.

Y cryfderau rydw wedi darganfod am fy hun wrth gyflawni gwaith ar gyfer y modiwl yw fy mod i’n dda yn gweithio yn unigol ac fel rhan o grŵp a’r gallu i newid rhwng y ddwy ffordd o weithio. Rydw I hefyd wedi dysgu fy mod i’n well yn dysgu mewn ffordd ffurfiol academaidd yn lle cymryd ymagwedd ymarferol yn wahanol i lawer o bobl ar y cwrs. Er hyn, mae angen i mi ddatblygu fy nghryfderau yn y meysydd canlynol; mae angen i mi gymryd mwy o amser a diddordeb yn darllen mwy am ac o gwmpas y pwnc yn fy amser rhydd. Mae hefyd angen i mi ddechrau bod yn well yn blogio ar ôl pob sesiwn. Mae angen i mi gymryd yr amser i ddeall sut i llywio fy ffordd o gwmpas y gwefan wordpress ac i fireinio fy ffordd ysgrifennu ar gyfer fy blog. Rydw I wedi adnabod fy mod i’n cael problemau yn cofio gwybodaeth wrth ddarllen a dysgu felly, ar gyfer ceisio oresgyn y rhain rydw i’n mynd i geisio gwneud mwy o nodiadau a darllen dros y gwaith a gwybodaeth mwy o weithiau ar ôl pob sesiwn.

Er mwyn cysylltu fy namcaniaethau gyda fy ymarfer hyd at hyn, rydw i am ddechrau meddwl yn fwy o ddyfnder am y prosesau, deunyddiau, gwastraff a.y.y.b. rydw i’n defnyddio a chreu yn ystod yr holl broses dylunio. Fyddwn i’n cwestiynu os oes yna ffordd well yn y maes cynaladwyedd allwn i gymhwyso. Fyddwn i hefyd yn ymchwilio i pobl a cwmnioedd sydd yn gwneud hyn yn dda yn barod.

Ar y cyfan, er bod rhai o’r pynciau sydd i’w dewis dim yn apelio ataf i, rydw i’n fles bod y brifysgol yn cynnig cytser i fyfyriwr. Rydw I’n joio dysgu am y pwnc cymaint, hoffwn i’w astudio am gyfnod hirach o amser er mwyn ennill mwy o wybodaeth a dealltwriaeth – nid yw 8 wythnos yn ddigon.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Pam Dewis astudio yn y Gymraeg?

Wedi cwblhau holl fy addysg hyd at hyn trwy gyfrwng y Gymraeg, roedd y dewis i astudio rhan o fy nghwrs Dylunio Cynnyrch trwy’r Gymraeg yn y brifysgol yn un eithaf hawdd. Wedi gwneud dylunio fel Lefel A, mae gwell gen I, ac rydw i’n teimlo’n fwy cyfforddus yn trafod y pwnc ac egluro fy ngwaith trwy gyfrwng y Gymraeg. Ynghyd a hyn, mae hi’n gyfle da i gadw fy Nghymraeg yn fyw, i agor mwy o ddrysau yn gymdeithasol yn ogystal â darparu cyfleoedd ychwanegol megis tiwtorialau a gweithdai ychwanegol yn y Gymraeg.

Yn yr adran yma o fy blog, fyddwn i’n cadw cofnod o’r hyn yr ydw i’n gwneud a chyflawni fel rhan o’r ddarpariaeth Cymraeg, ynghyd a unrhyw gyfleoedd eraill sy’n codi fel canlyniad.